České Rugby Ženy

Tento web je neoficiální a informace a výsledky zde uváděné jsou občas zveřejněné dříve, než došlo k jejich kontrole a oficiálnímu schválení Českou rugbyovou unií.

Mohou tedy obsahovat drobné nepřesnosti. Pro čistě oficiální informace se musíte vrátit zpět na hlavní stránky České rugbyové unie.

Ženské ragby už v roce 1881?

Známý a zdokumentovaný je příběh první doložené ženské ragbistky slečny Emily Valentinové, která trénovala a hrála s irským středoškolským týmem Portora Royal School od roku 1884. Nyní historici vypátrali stopy ještě starší. Dochované zprávy nejsou úplně jednoznačné, nicméně vyplývá z nich, že čistě ženské ragbyové utkání se zřejmě odehrálo již v roce 1881. Problém s dobovými prameny je v tom, že obě formy hry – dnešní fotbal i dnešní ragby – se ještě v té době označovaly slovem „football“ a týmy běžně hrávaly obě formy. Tedy tu, kdy byl míč pouze kopán a střílelo se na bránu a tu, kdy byl míč i nošen a pokládalo se do brankoviště. První doložená pravidla ragby byla sepsána roku 1845 a první pravidla fotbalu roku 1848 a odlišný vývoj obou her, které měly společný základ, byl teprve v počátcích. Bylo běžné, že týmy se teprve těsně před začátkem utkání domlouvaly, kterou formu pravidel zvolí.
V roce 1881 vyrazily na turné po Skotsku a severní Anglii dva ženské týmy, které spolu sehrály řadu utkání ve sportu, v dobovém tisku obecně označovaném jako „football“. Týmy byly označeny jako týmy Skotska a Anglie, přestože o jejich reprezentativnosti nejsou žádné doklady.
Toto turné mělo původně čistě komerční záměr – vstupné na utkání bylo na tehdejší dobu vysoké, pohybovalo se mezi jedním a dvěma šilinky, což odpovídá dnešní hodnotě dvaceti a více liber (přes 600,- Kč). Návštěva byla hojná, nicméně publikum nebylo vždy vstřícně naladěno. Několik utkání muselo být dokonce kvůli protestům zrušeno.
Většina utkání se zřejmě odehrávala podle pravidel dnešního fotbalu, nicméně 25. června 1881 se v Liverpoolu odehrálo utkání zjevně podle ragbyových pravidel. Noviny Liverpool Mercury totiž o utkání referovaly tak, že „Skotky v prvním poločase několikrát položily a daly gól“ a v druhém poločase „zatlačily Angličanky do jejich brankoviště a přidaly další gól.“ Ve finále pak „Skotky zvítězily dvěma góly ku jednomu anglickému“, což odpovídá dobovým pravidlům ragby. V těch se totiž nepočítalo položení za body, ale položením do brankoviště tým získával právo na kop na háčko, který se teprve počítal. Úprava pravidel, kdy se i položení začalo počítat na body a po něm následoval ještě kop, nastala až v roce 1886.
Vysoce pravděpodobně se tedy první doložené utkání v ženském ragby odehrálo již v roce 1881.
Psáno podle článku a informací od Johna Birche

První tým žen u nás se sešel po osmadvaceti letech

Průkopnice českého (a vzhledem k tomu, že se jednalo o socialistické Československo, tak vlastně i slovenského) ženského ragby se sešly po letech. V neděli 14. 10. 2012 se při příležitosti turnaje II. ligy ženského sedmičkového ragby v Říčanech znovu sešly členky vůbec prvního ženského ragbyového týmu u nás. Díky tomu, že tento tým zahájil svou činnost tréninkem 6. 4. 1984, šlo o sraz po více než osmadvaceti letech. Říčanský ženský ragbyový tým byl jediný svého druhu v celém tehdejším Československu a pokud je známo i v celé střední a východní Evropě. Říčanské dámy tak neměly soupeřky. Naštěstí jich bylo tolik, že dokázaly v patnáctkovém ragby postavit týmy dva – Červený a Černý – a exhibiční utkání se při různých příležitostech konala mezi těmito dvěma týmy.
Tým fungoval až do léta 1987 a prošlo jím celkem 54 hráček.
Na setkání po letech se sešlo dvacet hráček a oba tehdejší trenéři.
Děkujeme Mílovi Kohoutovi za informace i fotografie.

První utkání 30. 6. 1984

Sraz po osmadvaceti letech: 14. 10. 2012

Počátky ženského ragby ve světě

První dívkou, která prokazatelně hrála ragby, byla slečna Emily Valentinová. Od roku 1884 trénovala s týmem střední školy Portora Royal School v Irsku, za který hráli i její bratři a nejpozději od roku 1885 za tým nastupovala v meziškolních utkáních. Hrála na místě křídla a podle záznamů několikrát položila.

(pokračování příště)